Tahsin Sevgi

Tahsin Sevgi

Mail : info@akanthukuk.com

Telefon : 0(216) 999 90 28

 
Türkiye’de bulunan gerçek kişi ve şirketler için hukuka uyumluluk, aile hukuku, iş hukuku, ticaret ve şirketler hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve tahkim alanlarında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Yerli ve yabancı şirketler arasında ticaret hukukundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin ve ticari işletmelerin/şirketlerin TTK kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü hukuki konuda vekillik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İcra ve iflas hukuku alanında, ilamlı ve ilamsız icra işlemlerinin başlatılması, sürecin takibi ve tahsilat aşamalarında müvekkillerini temsil etmektedir. Ayrıca boşanma davalarında, nafaka, Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, konularında hizmet vermektedir.